PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Studio Friendshair kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Studio Friendshair, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Studio Friendshair verstrekt.  Studio Friendshair kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw adres, postcode en woonplaats
Uw e-mailadres
Uw geboortedatum
Historie van uw bezoeken
Recepten voor kleur / permanent behandeling

 

WAAROM STUDIO FRIENDSHAIR UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Studio Friendshair verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Studio Friendshair uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG STUDIO FRIENDSHAIR GEGEVENS BEWAART

Studio Friendshair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Studio Friendshair verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Studio Friendshair worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Studio Friendshair gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studiofriendshair.nl.  Studio Friendshair zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Studio Friendshair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonlijke gegevens worden versleuteld om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Studio Friendshair verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Studio Friendshair op via info@studiofriendshair.nl

 

CONTACT

Studio Friendshair is als volgt te bereiken:

Dorpsstraat 90
2451 AS  Leimuiden
0172 509149
info@studiofriendshair.nl

laatste wijziging : 21 april 2020